Historien om garden slideshow_960
nav

Det er fleire bygningar på Lomelde gard. Her ser vi nokre av dei. Bestemorhuset, som er til utleige, ligg til høgre utanfor biletkanten.

Garden Lomelde er ein gamal gard, den var busett alt i eldre jarnalder. Her er funne ­arkeologiske funn frå romertida, mellom anna ei spenne og det eldste ­mønstersmidde sverdet som er funne i Vest Noreg. Lomelde var eigd av Stedje Kyrkje i Sogndal til 1856. Garden produserer i dag hovudsakeleg moreller og plommer. Tidlegare vart det fiska mykje laks med kilenot.

Slaget ved Fimreite 1184

Kong Sverre hadde dratt til Sogndal for å slå ned et opprør som hadde kostet to av hans sysselmenn livet. Magnus Erlingson hadde fått nyss i at Sverre befant seg på de trakter. Etter å ha mobilisert i Bergen, og med sterk dansk støtte, dro han innover Sognefjorden med sine 26 skip for å ta et endelig oppgjør med Sverre. Kong Sverre, som kun hadde 14 skip, innså at situasjonen var ille. Men ved å oppildne sine menn og med krigslist greide han likevel å bekjempe fienden. (kjelde: Wikipedia)

Frå "Sognasongen" er henta fylgjande vers:

Inn i den tronge Norefjord, So segjer ho vår soga,
Der stod ein strid so hard og stor Med kastespjot og bogar.
Den striden har eit fyndord sett På vegen åt den norske ætt:
Her stormannsveldet fekk si grav Og folkevokster gav.

Verset beskriv slaget ved Fimreite i 1184 mellom Kong Sverre og Magnus.

LOMELDE GARD DA, Lomelde, 6859 Slinde tlf.: 95 76 34 34 | e-post: lomelde@lomelde.no Nettsider: Salikat Design