Lomelde Gard har gardsbutikk langs RV 13, ved Slindesenteret ca 2 km frå garden, mellom Sogndal og Leikanger. Vi startar sesongen i slutten av juni med jordbær, i midten av juli kjem morellene, frå slutten av juli dei fyrste plommene og frå midten av august kjem dei fyrste epla og pærene. Sesongen avsluttast når dei siste plommene er modne i måndeskiftet september/ oktober.

Lomelde Farm have a farm shop located at RV 13 in Slinde aproxomately 2 km from the farm, between Sogndal and Leikanger. We start our season in late June with strawberries, in mid of July the sweet cherries ripens, from the late of July the first plums, and from midle of August the first pears and apples appears. The season ends when the last plums are ripen in late September, early October.