Vi er ein familie på fire. Anders, Nina, Ulrik og Embla kom flyttande til Lomelde jula i 2018. Vi kjøpte garden av Sigmund Lomelde. Takket være Sigmund lærer vi mykje om frukt og bærdyrking. 

Familien Prokopenko fra Ukraina er faste sesongarbeidere på Lomelde under innhøstinga. Her er Oleksandr, Ira, Iullia, Ruvim og Daniel i lag med Sigmund, Ulrik, Nina og Embla.

Anders beskjærer plommer.