nav

15 hustomter – Lomelde byggefelt

Tun+ – Lomelde Strand

Tomter ved fjorden

Aust for Lomelde gard har vi fått regulert eit område til 15 hustomter. Sjå den store planteikninga ovanfor. Her er avsett plass til gode fasilitetar som leikeplass og friområde. Her er og regulert for kai og fellesnaust. Last ned prospekt her >>

Det er også planlagt ei alternativ utbygging kalla Tun+ Lomelde Strand med i alt 18 einebustader organisert i 3 tun. Last ned prospekt her >>

Vest for Lomelde gard har vi eit anna område som er regulert til 20 nausttomter, sjå bilete nr 3 nedanfor for planskisse av området. Last ned prospekt her >>

Ta kontakt på 95 76 34 34 eller via e-post: lomelde@lomelde.no

Lomelde Gard
screen_hr.
tekst
Lomelde Gard
screen_hr.
tekst
Lomelde Gard
screen_hr.
tekst
Lomelde Gard
screen_hr.
tekst
Lomelde Gard
screen_hr.
tekst
Tun+ Lomelde Strand
screen_hr.
tekst
Tun+ Lomelde Strand
screen_hr.
tekst
LOMELDE GARD DA, Lomelde, 6859 Slinde tlf.: 95 76 34 34 | e-post: lomelde@lomelde.no Nettsider: Salikat Design